Per Pronontime Telefononi ne  24 ore  Tel :    07583760444

© 2015 ALBA MEDIA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Video Kamera - DJ - Fotografi - Limozine

Per Pronontime Telefononi ne 07583760444

Alba Media ju afrone fotografi profesionale dhe  te dizanjuara si dhe bejme Printimin me madhesi te ndryshme